Sikkerhed først

Web- og databaseservere, back-up og kryptering. Eller følg linket, hvis du vil vide mere om frigivet og planlagt produktudvikling.

Læs om udvikling

Sikre data i skyen

budget123 afvikles på en web-server

budget123 er web-baseret og afvikles derfor på en web-server; nærmere bestemt Microsofts Internet Information Server 7.5. Her er der installeret et certifikat udstedt af Cloudflare Inc., som SSL-krypterer kommunikationen mellem web-serveren og brugerens browser med 256 bit.

Certifikatet er udstedt til domænet https://*.mitbudget123.dk.

Du har din egen databasebruger

Data for hver kunde gemmes i en separat database/datawarehouse. Der kan kun logges på denne database af én bestemt databasebruger, der matcher brugeren oprettet i budget123. Hver bruger i budget123 har således også en databasebruger.

Database-serveren er en PostgreSQL version 9.6 (http://www.postgresql.org/)

Sikkerhed er nummer 1

Selve sourcekoden til budget123 er skrevet i C# og bygger på Microsoft .NET 4.5. Herudover anvendes en 3. partskomponent fra dotnetcharting. Til at kommunikere mellem databasen og applikationen anvendes en 3. partskomponent fra IBATIS net

Når brugeren logger ind i budget123 anvendes standard forms authentication  i .NET. Der skal angives såvel et firmanavn, brugernavn som en adgangskode for at logge ind i budget123. Endvidere er der mulighed for at tilknytte en IP-spærring, så der kun kan logges på systemet fra bestemte IP-numre. Ydermere kan man anvende 2-faktor-login, så man skal angive en bekræftelseskode, som sendes til ens e-mailadresse, ved login.

Applikationen afvikles som omtalt på en IIS 7.5 på en Windows Server 2008, hosted ved Sentia Danmark A/S. Databasen og IIS ligger på samme fysiske maskine. Hostingaftalen med Sentia garanterer en oppetid på 99,9 % i tidsvinduet 06.00 - 23.00 alle dage året rundt, og aftalen omfatter driftsovervågning i form af:

Grønt flueben Basis driftsovervågning af hardware (operativsystem, netværkskort, strøm, mv.)
Grønt flueben Løbende sikkerhedskontrol af Merc ITs data samt af Merc ITs adgang
Grønt flueben Løbende opdateringer af systemrettelser (opereativsystem mv.)
Grønt flueben Løbende overvågning af systemresurser
Grønt flueben Udlæsning samt løbende kontrol af daglig backup

Daglig backup af dine data

Vi tager backup af databaserne én gang i døgnet, og gemmer den i 30 dage. Efter 30 dage gemmer vi en version for hver uge i et halvt år. Umiddelbart før hver ny version af budget123 frigives til kunderne, genskabes den seneste backup af databaserne på en spejlet server, hvorpå den nye funktionalitet afprøves inden endelig frigivelse.

Der tages backup af hele produktionsserveren hosted ved Sentia Danmark A/S inklusive databasebackups af Sentia én gang i døgnet. Denne backup gemmes på en anden fysisk placering end serverens. Backupen gemmes i 21 dage.

Transport af data fra ERP til budget123

e-conomic

budget123 henter data i e-conomic via e-conomics eget API. Dette er baseret på web-services og SOAP version 1.2. Da budget123 er udviklet i .NET anvendes endvidere e-conomics .NET API.

Det er således e-conomics API, der krypterer beskederne mellem e-conomic og budget123.

ERP uden webservice

For alle andre systemer uden mulighed for at tilgå en webservice anvendes en egenudviklet Windows service. Dette gælder fx ERP systemer som C5, Navision, Visual Administration m.fl.

For at trække data ud af et sådant ERP-system, der ikke tilbyder direkte fjernadgang, installeres en windows-service (DataQueryService (DQS)), samt nogle vedligeholdelsesværktøjer til servicen.

Servicen DQS vedligeholder 2 dataforbindelser:

  • En forbindelse til ERP-systemets database, der via ODBC forbinder til flere forskellige typer af databaser og mange forskellige ERP systemer.

Processen for et dataudtræk er som følger:

  1. En bruger trykker på hent data i budget123 (dvs. via brugerinteraktion)

  2. Et job i henhold til det integrerede ERP-system lægges i joblisten på budget123s DQS server

  3. En DQS service spørger serveren om, der er et job den skal udføre, og får et positivt svar.

  4. Servicen eksekverer jobbet på ERP-databasen f. eks. via ODBC

  5. Data serialiseres og sendes tilbage til budget123’s server.

Al datakommunikation foregår via en forbindelse over internettet, der er krypteret og signeret med et unikt brugernavn og password.

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.