Er din økonomistyring proaktiv?

KPMG udpeger budget123 som et system, der imødekommer kravene til en proaktiv økonomistyring.

Prøv demo Book præsentation 

budget123 er proaktiv økonomistyring


I en nyhedsmail, der er målrettet små og mellemstore virksomheder, stiller KPMG skarpt på proaktiv økonomistyring.

Deres påstand er, at den finansielle krise – kombineret med et marked, der både er uforudsigeligt og omskifteligt – skærper kravene til virksomheders økonomistyring. Den skal ikke alene være stram, men også proaktiv.


Når markedet vender på en tallerken

Proaktivitet handler om at tænke fremad, så proaktiv økonomistyring er foregribende og opsøgende. Det er den nødt til at være, for et uforudsigeligt og omskifteligt marked kan som bekendt vende på en tallerken og ændre forudsætningerne for din virksomhed.

Den risiko er du nødt til at tage højde for, og det gør du bl.a. ved at lægge realistiske budgetter og systematisk følge op på dem.

Opfølgningen fortæller dig, om din økonomi ser ud som forventet, og den giver dig et rettidigt varsel, hvis bestemte områder trænger til din særlige opmærksomhed.

Krav til proaktiv økonomistyring

KPMG peger på en række egenskaber, et system skal have for at fremme en aktiv økonomistyring, og de peger på budget123 som en god løsning, fordi det netop imødekommer kravene til proaktivitet.

Med det rigtige system ved hånden er det udelukkende et spørgsmål om, at du skal udnytte systemets potentiale og gå metodisk til værks.

Vi har samlet et udpluk af de vigtigste kendetegn ved et proaktivt økonomistyringssystem her:

 

Simple og gennemskuelige rapporter
Rapporteringen skal være relevant og gennemskuelig. Medtag derfor kun nøgletal for de kritiske styringsmål, og sørg for, at de illustreres i en gennemskuelig grafik. Når dine rapporter har disse kvaliteter, kan du bruge dem konstruktivt både internt i din virksomhed og i samarbejdet med rådgivere som revisor og bankforbindelse.

Effektivitet og sammenhængskraft
Budgettering og opfølgning bør foregå i samme system, så behovet for manuel indtastning, filflytninger og omregninger af poster falder bort. Samtidig bør systemet have forbindelse til dit regnskabsprogram, så du hurtigt og effektivt henter realiserede regnskabstal ind.

Sikkerhed i tallene
Sammenhæng mellem drifts-, balance- og likviditetsbudgetter skal skabe sikkerhed og reducere risikoen for fejl.

Fig. 1 Diagram fra budget123

Et kvalificeret beslutningsgrundlag

Du skal kunne opstille forskellige budgetscenarier og estimater, og det skal være nemt og smidigt at lave konsekvensberegninger. På den måde kvalificerer du dit beslutningsgrundlag, og dit budgetarbejde får den fremadrettede og foregribende karakter, som netop gør det proaktivt.


budget123 imødekommer kravene

Med andre ord er det ikke længere tilstrækkeligt med en traditionel økonomistyring. Det er nødvendigt hele tiden at forholde sig kritisk til tallene, at være bevidst om ændrede budgetforudsætninger, og at være klar med alternative strategier.

På den måde bliver budgettet netop det fremsynede styringsværktøj, der sikrer, at du er på forkant.

Prøv vores demo - eller book en præsentation

Har du fået blod på tanden i forhold til at gøre din økonomistyring mere proaktiv? Hvis ja, vil vi anbefale, at du enten prøver vores demo eller kontakter os for en online præsentation.

Demoen er god, hvis du på egen hånd vil have føling med systemets brugervenlighed og orientere dig i de forskellige funktioner. Online præsentationen skal du vælge, hvis du foretrækker, at vi introducerer dig til alle fordelene, og vi sammen afdækker, præcis  hvordan budget123 kan gøre din økonomistyring mere fremsynet.

Læs hele KPMGs artikel

Hvis du er interesseret i at læse KPMGs artikel i sin fulde form, så klik på linket: Proaktiv økonomistyring - fra budget til ledelsesrapportering.

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.