Nå mere, anstreng dig mindre

Er du i tvivl, om du har behov for et system til budgetter og rapportering? Måske tænker du, at du kommer langt med det klassiske regneark.

Vores påstand er, at du når mere og anstrenger dig mindre, når du budgetterer i et program, der er designet til formålet. Se her hvorfor.

Genbrug giver mening

Der er en indre logik i genbrug, man ikke kommer udenom. Hos os handler genbrug om, at du ikke skal spilde tid på at taste samme tal to gange. Derfor henter budget123 alle bogførte tal i dit regnskabssystem og bygger sin egen struktur op om din kontoplan. Genkendeligheden giver dig en flyvende start i budget123.

Systemet støtter op

I et regneark er du overladt til dig selv og yderst sårbar for fx fejltastninger. I budget123 har du hjælp i systemet, fordi det har en indre sammenhæng, som det holder dig op på at bevare. Fx sikrer det rette sammenhæng mellem drift, balance og likviditet.  

En af vores brugere slår hovedet på sømmet med denne formulering: Jeg er ingen budgethaj, så for mig er det en gave, at mit overfladiske kendskab til budgetbegreber rækker. De gode funktioner ligger allerede i budget123, det er bare at bruge dem. Prøv budget123 her.

Gør det, du gør bedst

Vi gør det nemt at håndtere økonomien, så du kan gøre det, du gør bedst; nemlig at drive din forretning. Derfor er vi ligeså optagede af usability, logik og sammenhængskraft, som vi er af koder, beregninger og teknik. På vores supporttelefon får vi dagligt feedback fra vores brugere, og vi arbejder hele tiden på at optimere og udvikle budget123.

Samarbejde på kryds og tværs

Vi tror på samarbejde. Mellem ledelse og bestyrelse. Mellem revisor og økonomichef. Mellem virksomhed og bank. Afdelingsledere imellem. På kryds og tværs, faktisk.

Derfor understøtter budget123 samarbejdet på flere niveauer. Internt i din virksomhed logger din økonomiansvarlige måske ind for at udarbejde næste års budget, bestyrelsen har en kigge-adgang til selv samme og en afdelingsleder bidrager aktivt med budgetinput til eget ansvarsområde. Alle har adgang til nyeste tal, så alle er på omdrejningshøjde.

Det er ikke tilfældigt, at forruder er større end bakspejl

Budgetter skal du lægge i dag med det formål at styrke grundlaget for beslutninger, der angår i morgen. Det handler nemlig om at løfte blikket, blive bevidst om fremtiden og synliggøre de muligheder (eller måske risici), der ligger forude. Opret fx et lån for at se, hvordan en større investering vil påvirke din drift, balance og likviditet. Og invester kun, hvis det betaler sig.

Bakspejlet er til for at følge op, lære af dine fejl og blive endnu skarpere til at navigere i fremtiden. Deraf den beskedne størrelse.

Få vigtig viden ud af de rå data

I budget123 er din rapportering fokuseret, relevant og målrettet sine modtagere, som af samme årsag forstår, hvilke handlinger den lægger op til. Det er nemlig gennem bevidst og strategisk handling, du skaber værdi med budget123.

Diagrammer og dashboards har vi udviklet netop for at synliggøre tendenser, handlingsmuligheder og faresignaler i den fremtid, der venter. Grafer, kurver og søjler lader tallene tale, også for ikke-økonomer.

En sikker forbindelse

Som nævnt er det koblingen til dit regnskabsprogram, der leverer de rådata, som du bearbejder og analyserer i budget123. Det er altså her du lægger dit budget – evt. med afsæt i sidste års realiserede tal – og det er her, du følger op måned for måned.

Informationsstrømmen flyder udelukkende fra regnskabsprogrammet til budget123, så du risikerer ikke at lave ravage i din bogføring.  Og i kraft af at budget123 er webbaseret, har du adgang fra en hvilken som helst computer med internetforbindelse.

Vi driver maskineriet, du benytter det

Det giver ikke mening at udvikle et tidsbesparende system til budget og rapportering, hvis den vundne tid skal gå med at drifte selv samme program. Derfor er vi den udførende kraft bag al backup, sikkerhed og opgradering – hele ansvaret ligger hos os.

Og det bedste er, at de usynlige ydelser er indeholdt i dit månedlige abonnement, så du modtager ingen ekstraregninger. Prisen er kendt, og den er fast. Faktisk opdager du knap nok, at vedligeholdelsen finder sted, for med et webbaseret system klarer vi ærterne i skyen.

Prøv budget123

Har du hørt, at budget123 er blevet storebror?

Det nye skud på stammen går under navnet report123, og langt hen ad vejen er de to alen af et stykke. Alt, hvad report123 kan, kan budget123 også, og på rapporteringsdelen er de identiske. Det er på budgetfunktionen, du skal kende dem fra hinanden, for den er storebror ene om.

Systemerne er prissat efter, hvor avancerede de er, og hvis du kan undvære budget-delen, er det kun rimeligt, at du kan vælge den fra.

Prøv report123

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.