Eliminering i budget123+

Sådan eliminerer du koncerninterne transaktioner

For at fjerne effekten af koncerninterne transaktioner laves en eliminering, så det kun er koncerneksterne poster, der indgår i regnskabet og budgettet for koncernen.

I budget123+ finder du i menuen til venstre Eliminering. På oversigten med Elimineringer kan du 'filtrere' ved at vælge en eller flere virksomheder i toppen af siden. Vælger du kun en virksomhed, ser du alle de elimineringer virksomheden er indblandet i. Vælger du to virksomheder, ser du de elimineringer som er lavet imellem netop disse to virksomheder, osv. Husk også, at du kan sortere listen med elimineringer, ved at klikke på kolonneoverskrifterne i oversigten.

Opret eliminering

Når du opretter elimineringen, skal den have et navn. Dernæst vælger du type af eliminering, dvs. om elimineringer skal angives som et beløb eller en %-sats. Vælg så en virksomhed og en konto, og tilsvarende fra modsvarende virksomhed. Læg mærke til tabellen, der nu bliver fyldt med de data budget123+ har på de valgte konti. I rækken i midten angiver du nu, de beløb eller procenter, som skal elimineres.

 

Elimineringsoversigten

På oversigten kan du se alle elimineringer som er oprettet i denne model. Vælg Viksomhed for at filtrere, og klik på kolonneoverskrifterne for at sortere. På eliminerings-oversigterne kan du også aktivere/deaktivere, redigere og slette elimineringerne.

Læg specielt mærke til kolonnen "Eliminering" som afslører typen, men også om der er angivet 100% i hele perioden ("100% fra..."), eller blot i udvalgte måneder ("% fra...").

Vi har lavet nogle Eliminerings-eksempler, som forhåbentligt kan hjælpe dig på vej.

Hvis du vil læse mere om koncernregnskaber og eliminering, så er siden her et godt sted at starte; https://da.wikipedia.org/wiki/Koncernregnskab

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.