Dashboard

 


Dashboards
er de dynamiske rapporter, du frit kan oprette og redigere. Dashboards består af elementerne Diagrammer, Kommentarfelt og en Tabel.

Du vælger selv, hvilke og hvor mange diagrammer, der skal vises i toppen af dashboardet, og i tabellen kan du definere hver enkelt linje. Måske vil du udarbejde en speciel rapport til ledergruppen, eller du har behov for en Pengestrømsopgørelse.

Ledelsesrapport

Arbejd med dimensioner på dine dashboards

Hvis du anvender Dimensioner, kan du vælge dimensionsværdien direkte på Dashboardet. Du finder drop down-listen umiddelbart til højre for den orange knap [Opret diagram].

Du kan også vælge at låse indholdet af hver enkelt dashboardlinje til en dimension eller til en kombination af dimensioner.

Rediger dashboardlinje

Når du således begrænser en dashbordlinje til en eller flere bestemte dimensioner, kan du hurtigt opstille sammenligninger eller beregninger.

F.eks. kan du præsentere dine afdelingers respektive omsætninger i separate linjer, mens omkostningerne figurerer som en sum for hele virksomheden.

En anden mulighed er, at du i dashboardlinjen beregner en afdelings andel i omsætningen og efterfølgende bruger denne til at fordele omkostninger afdelingerne imellem.

Bind dimensioner til dashboardlinje

Hvis en dashboardlinje ikke låses til en dimension, vil linjens værdier automatisk følge det valg, du har gjort i dimensionsvælgeren øverst på siden.

Dashboard og Ledelsesrapport er faste elementer

budget123 vil altid indeholde mindst to rapporter under Dashboards, dels selve Dashboardet med prædefinerede diagrammer, som du selv kan redigere, dels en Ledelsesrapport med dine vigtigste nøgletal. Ledelsesrapporten er autogenereret ved konfigurationen af systemet, men du kan frit redigere.

Når du designer nøgletal til brug på dine dashboards, har du brug for at kende formlerne. Se eksempler på gængse nøgletal her.

Åbn vores miniguide om, hvordan du opretter dashboardlinjer til beregning af debitor-, kreditor- og lagerdage i budget123.

 

Se filmen

Opret nyt Dashboard

Navnet på rapporten bestemmer du selv, og du laver afsnitsinddelinger i form af Grupper. Klik enten på den enkelte linjes navn i tabellen, eller gå til Opsætning for at oprette nye Dashboards, nye grupper eller nye linjer i tabellen.

Rækkefølgen på linjerne og grupperne kan du let sortere ved med musen at trække i pilene.

Diagrammer

I budget123 kan du oprette og vise lige så mange diagrammer, som du måtte have behov for. Diagrammerne kan du vise på dine Dashbords, og det er også her du opretter, vælger, flytter og redigerer diagrammerne.

Når et diagram først er oprettet, vil du altid kunne finde det i drop down-menuen på dine forskellige Dashbords, og samme diagram kan sagtens anvendes på flere dashboards samtidig.

Du kan lave søjle, kurve, lagkage, dounuts, termometer-graf og speedometerdiagrammer.

Diagrammer på dashboard

Se filmen

Diagrammer

Når du står på et Dashboard, kan du enten vælge at oprette nye diagrammer, eller du kan markere på listen, hvilke der skal vises.

Det foregår hhv. på den orange knap [ + opret diagram] og i drop down-menuen lidt længere mod højre.

Ubegrænset antal diagrammer

Du kan vælge at vise så mange diagrammer, du vil. Antallet er således ubegrænset, og hvordan de er stillet op (to, tre eller flere diagrammer i bredden) afhænger af, hvor bred din skærm er og indstilles automatisk efter din skærmstørrelse. Diagrammerne placeres i en lang slange fra venstre mod højre og så næste række, og vil derfor selv glide ind og ud af billedet i forhold til din skærm.

Sådan redigerer du diagrammer

Hold musen over et af dine diagrammer for at få vist en række redigeringsmuligheder. Hvis du vil vælge en anden placering, træk da diagrammet et andet sted hen ved hjælp af ikonet med fire pile.

Åbn drop down-menuen for at ændre diagrammets udseende, f.eks fra kurver til søjler, eller klik på linket [Rediger diagram] for at lave helt om i diagrammets opsætning, f.eks ændre farver, skifte dataserie eller visning.

Vælg diagramtype

Når du redigerer et diagram, kan du vælge, om diagrammets serieforklaringer skal vises. Serieforklaringen definerer, hvad de enkelte søjler eller kurver viser. Se nederst i skærmbilledet.

Rediger diagram

Speedometerdiagram

Speedometergrafen giver dig en hurtig pejling på, hvilke dele af din virksomhed du med fordel kan give ekstra opmærksomhed. Brug den til at overvåge dine vigtigste nøgletal og som et tidligt varselssignal.

Farvekoderne kender du fra lysregulering i trafikken, og det gør alle de andre også! Det letter formidlingen af din virksomheds økonomi.

Sådan opretter du speedometerdiagram

Vælg "Kont (indeks)" og diagramtypen "speedometer" som diagramtype i diagramopretteren for at oprette et speedometer-diagram. Her kan du også justere intervallerne for farvekoderne, altså dine tolerancer for afvigelser.

Termometer-graf

Termometer-grafen giver et umiddelbart indtryk af, hvordan de realiserede tal passer med budgettal. Du bestemmer selv, hvilket procentvise interval, der skal give et udtryk - f.eks. kan du sætte det grønne interval til at starte ved 100 for en indtægtskonto, således at hvis de realiserede tal er højere end budgetteret vil termometeret blive grønt.

Sådan opretter du termometerdiagram

I vinduet for diagramændring/diagram oprettelse vælger du i datatype "Konto (indeks)" og i diagramtypen "Termometer-graf". efterfølgende fastsætter du intervallerne og bestemmer om de realiserede tal i modellen skal holdes op mod budget eller realiseret sidste år samt perioden. 

Skift diagramfarver

Nyoprettede diagrammer er født med budget123s standardfarver (blå, orange og grøn), men du kan nemt overstyre og selv definere farverne i dine diagrammer. Gør det allerede i oprettelsesprocessen, eller klik [Rediger diagram] i diagrammets øverste højre hjørne senere hen.

Klik nu på farve-felterne, og du får vist en pallette, hvorfra du vælger den ønskede farve. På tone-skalaen til højre i paletten kan du gøre farven lysere eller mørkere.

Du har også mulighed for at angive en specifik farvekode. Det betyder, at du med budget123 kan ramme en eksakt designprofil, når du skal lave overbevisende præsentationer til f.eks. bestyrelsen eller banken.

Når du definerer, at en bestemt konto skal anvende en bestemt farve, så husker budget123 dit valg, så denne konto vil have samme farve i alle dine diagrammer.

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.