Overblik

Rapporten Overblik er den første side, du møder i budget123, og den viser dig, hvad status er på den økonomiske udvikling i din virksomhed.

Du definerer selv, hvilke diagrammer, du vil have vist, og du kan hurtigt udskifte og tilvælge flere, ligesom du kan redigere i diagrammernes indbyrdes placering.

Vil du flytte et diagram til en bestemt position i rapporten Overblik, holder du musen hen over diagrammet, så teksterne 'Flyt her' og 'Redigér diagram' vises. Træk nu diagrammet til din foretrukne placering i Overblik ved at gribe fat med musen på 'Flyt her' (hold venstre museknap nede).

Ved at klikke på 'Rediger diagram' springer du direkte til diagram-designeren, hvor du hurtigt kan modificere diagrammets udseende. Som noget nyt kan du vælge om diagrammets serieforklaringer skal vises i rapporten Overblik.

Hovedtallene til højre for diagrammerne, beskriver en række overordnede budget-værdier for virksomheden. Både diagrammer og hovedtal ændrer sig afhængigt af, hvilken model, der er aktiv, og hvis I anvender roller, kan hver enkelt bruger have sine egne diagrammer.

For at se, hvad den enkelte søjle eller den enkelte graf illustrerer, holder du musen over elementerne i diagrammet.

Du kan kopiere diagrammerne til Word, Excel eller PowerPoint ved at højreklikke på musen.

Hvis du arbejder med dimensioner, kan du nu også på forsiden vælge, hvilken afdeling/bærer/formål o.lign eller kombination heraf, du vil præsenteres for i rapportens diagrammer.

Er din rolle begrænset, så du udelukkende kan se data for en del af virksomheden, fx en afdeling, vil data i dine diagrammer tilsvarende kun repræsentere den del, du har rettigheder til.

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.