Eksempler på eliminering:

Intern omsætning:

Et selskab i koncernen (D1) har købt varer for 200 og solgt dem videre for 400 til et andet selskab i koncernen (D2). D2 har igen solgt varerne videre for 600. D1 har altså et resultat på 400 - 200 = 200, og D2 har et resultat på 600 - 400 = 200. Koncernens resultat er 200 + 200 = 400. Resultatet skal der ikke ændres på, men den kunstigt høje omsætning på 400 (D1) + 600 (D2) = 1000, skal 'reduceres' med den interne-omsætning på 400 (fra D1 til D2). Omsætningen i D1 (400) skal med andre ord elimineres med Vareforbruget i D2 (400).

Vi vælger nu D1 / D2 i matricen. Vælger omsætningskontoen i D1 og Vareforbrugskontoen i D2, samt at det er et beløb vi vil eliminere.

I tabellen angiver vi tallet 400 i den relevante måned og gemmer.

budget123+ vil nu på rapporten vise koncern-omsætningen bestående af fire linjer: Omsætning D1 = 400; Omsætning D2 = 600; Eliminering = - 400; Omsætning Koncern = 600.

Tilsvarende vil koncern-vareforbrug blive vist med fire linjer: Vareforbrug D1 = 200; Vareforbrug D2 = 400; Eliminering = -400; Vareforbrug Koncern = 200.

Koncernens resultat er fortsat 600 (Omsætning) - 200 (Vareforbrug) = 400. 

 

Hvis al omsætning, eller en fast andel, i D1 altid bliver solgt til D2, kan vi vælge en %-angivelse, og vi skal efterfølgende ikke angive beløbet på 400. budget123+ ser selv, hvad der er af omsætning i D1 og eliminerer det med vareforbruget i D2.

 

Prøv budget123

Se dig omkring i budget123.

Få en præsentation

Se hvad du kan med budget123.

Bestil budget123

Kom hurtigt i gang med budget123.